OBRAZOVANJE

IPC I STRUČNO OBRAZOVANJE

ELAS doo se oslanja na veliko iskustvo stečeno preko vodećih proizvođača elektronske opreme koju distribuiramo, pored konsaltinga u tehnologiji elektronske proizvodnje i podrške proizvodnji, smatramo da je stručno usavršavanje od samog početka izuzetno važno. Naša obuka se u osnovi može podeliti na dve glavne oblasti, IPC i kurseve o tehnologiji elektronske proizvodnje. IPC -Association Connecting Electronics Industries - je dobrovoljno, međunarodno udruženje igrača u elektronskoj industriji, čije preporuke i standarde većina igrača u industriji uključuje u svoje interne standarde i propise. IPC kursevi su zasnovani na principu „obuci trenera“ i imaju trostepeni sistem obrazovanja (MIT-Master IPC trener, CIT-Sertifikovani IPC trener, CIS-Certified IPC specijalista). Uz pomoć našeg kolege Master IPC trenera, oni koji polože ispit na svim ostalim kursevima, osim na kursu IPC-A-600, mogu dobiti CIS ili CIT sertifikat sa serijskim brojem. ELAS Kft. ima J-STD-001 Centar za obuku i sertifikaciju (LICENCIRANI CENTAR ZA OBUKU I SERTIFIKACIJU) kvalifikovan od strane IPC-a.

 

IPC kursevi:

 

 • IPC-A-610E Kriterijumi prihvatanja za obuku elektronskih sklopova
 • IPC-7711B/7721B Obuka za prepravke, modifikacije i popravke elektronskih sklopova
 • IPC J-STD-001E Zahtevi za lemljenje za obuku električnih i elektronskih sklopova
 • IPC/VHMA-A-620B Zahtevi i prihvatanje obuke za sklopove kablova i kablova

 

Kursevi obuke o tehnologiji proizvodnje elektronike:

 

 • Tehnologija štampe šablona
 • Tehnologija doziranja (lemna pasta, jednokomponentni i dvokomponentni lepkovi)
 • Opšta tehnologija lemljenja, reflov, talasno i selektivno lemljenje
 • Ručno lemljenje
 • Proces rukovanja materijalima osetljivim na vlagu
 • Tehnologije nanošenja premaza koje prate formu
 • Testiranje elektronike (AOI, rendgenski snimak, leteća sonda, ICT i ISP)

 

IPC-A-610 – Prihvatljivost elektronskih sklopova – Kriterijumi prihvatanja elektronskih sklopova

Preko našeg kolege IPC-A-610 Master IPC trenera, oni koji uspešno polože ispit tokom IPC-A-610 obuke mogu dobiti međunarodno priznati sertifikat CIT ili CIS sa serijskim brojem. Pored obavezna 2 modula, obuka će se održati u skladu sa pravilima IPC-a uz konsultacije sa naručiocem. Sertifikati važe 2 godine. Takođe preuzimamo obavezu obnavljanja kvalifikacija stečenih na drugom mestu u skladu sa pravilima IPC. Obuka se može održati u sali za obuku ELAS Kft. ili, na zahtev kupca, u njenim prostorijama.

IPC-7711/7721B – Prerada, modifikacija i popravka elektronskih sklopova – Prerada, modifikacija i popravka elektronskih sklopova

IPC-7711/21 Preko našeg kolege Master IPC trenera, tokom IPC-7711/21 obuka, oni koji uspešno polože ispit mogu dobiti međunarodno priznati sertifikat sa CIT ili CIS brojem. Tokom obuke, studenti stiču ono što su naučili u praksi i daju izveštaj o svojim veštinama ručnog lemljenja, popravke i modifikacije panela i korišćenja standarda. Pored 1 obaveznog modula, obuka se održava po pravilima IPC-a, uz konsultaciju sa naručiocem, a ostalih 8 modula. Sertifikati važe 2 godine. Takođe preuzimamo obavezu obnavljanja kvalifikacija stečenih na drugom mestu u skladu sa pravilima IPC. Obuka se može održati u sali za obuku ELAS Kft. ili, na zahtev kupca, u njenim prostorijama.

J-STD-001E – Zahtevi za lemljene električne i elektronske sklopove – Zahtevi za lemljenje električnih i elektronskih sklopova

Preko našeg kolege IPC J-STD-001 Master IPC trenera, tokom IPC J-STD-001 obuka, oni koji uspešno završe ispit mogu dobiti međunarodno priznati sertifikat CIT ili CIS sa serijskim brojem. J-STD-001 E standard je međunarodno poznat i primenjen industrijski standard koji opisuje propise koji se odnose na lemljenje koji se koristi u proizvodnji električnih i električnih spojnica. Uključuje očekivanja u vezi sa materijalima koji će se koristiti (materijali za lemljenje, fluksovi), komponentama (na otvoru i na površini), alatima i procesom čišćenja i inspekcije (osiguranje proizvoda). Poglavlja o komponentama i nosačima kola J-STD-001E su u skladu sa IPC-A-610E. U toku obuke studenti savladavaju gradivo kursa kako u teoriji tako iu praksi i daju prikaz teorijskog i praktičnog znanja standarda. Obuka uključuje značajnu praksu lemljenja. U CIS obuci, pored 1 obaveznog modula, ostala 4 modula se održavaju po pravilima IPC-a u konsultaciji sa kupcem. Sertifikati važe 2 godine. Takođe preuzimamo obavezu obnavljanja kvalifikacija stečenih na drugom mestu u skladu sa pravilima IPC. Obuka se može održati u sali za obuku ELAS Kft. ili, na zahtev kupca, u njenim prostorijama.

IPC/VHMA-A-620B – Zahtevi i prihvatanje sklopova kablovskih i žičanih svežnja – Zahtevi i prihvatanje sklopova kablovskih i žičanih svežnja

Tokom IPC/VHMA-A-620B obuke, oni koji uspešno polože ispit mogu dobiti međunarodno priznati sertifikat sa CIS brojem. Tokom obuke studenti se upoznaju sa kriterijumima prihvatanja žičanih i kablovskih sklopova. Novi standard (revizija B) uključuje proširene kriterijume prihvatanja za brizganje konektora, punjenje, spojeve za presovanje, konektore za sečenje izolacije, sklop konektora, krute i konformne kablove, fleksibilne izolacione cevi, ožičenje nalik metli, postupke električnog i mehaničkog ispitivanja. Po završetku kursa student će biti osposobljen za obavljanje poslova u vezi sa kontrolom kvaliteta žičane i kablovske instalacije. Pored obaveznog modula 1, obuka će se održati u skladu sa pravilima IPC-a, zajedno sa ostalih 7 modula, uz konsultacije sa naručiocem. Sertifikati važe 2 godine. Takođe preuzimamo obavezu obnavljanja kvalifikacija stečenih na drugom mestu u skladu sa pravilima IPC. Obuka se može održati u sali za obuku ELAS Kft. ili, na zahtev kupca, u njenim prostorijama.

Kursevi tehnologije proizvodnje elektronike

Tokom obuka fokusiramo se na uvođenje teorijskih i praktičnih znanja vezanih za pojedinačne proizvodne tehnologije, kao i veze između njih. Tokom obuke prenosimo brojne studije slučaja i praktično iskustvo, oslanjajući se na iskustvo naših profesionalaca koji rade u ovim oblastima, akumulirano više od jedne decenije u ELAS Kft. Pre nastave vršimo procenu nivoa znanja i konsultacije po potrebi. Obuka se može održati u sali za obuku ELAS Kft. ili, na zahtev kupca, u njenim prostorijama.