Naše reference

Zahvaljujući proteklih više od dvadeset godina i našoj visokokvalitetnoj ponudi, koja pruža širok spektar rešenja, uspostavili smo dugoročan, obostrano koristan odnos sa našim partnerima. Ponosni smo što ELAS sada ima više od 500 instaliranih uređaja širom zemlje.

 

Naši partneri su multinacionalne proizvodne kompanije kao i manja domaća preduzeća. Imali smo priliku da se upoznamo i sa potrebama ugovornih proizvođača i kompanija koje proizvode sopstvene proizvode, čije su znanje i iskustvo umnogome doprineli našem uspehu.

 

Naš cilj je da uspostavimo dugoročnu saradnju u partnerskom odnosu zasnovanom na poverenju, uživajući u obostranoj koristi, usled čega naši partneri imaju brze, pouzdane i tačne informacije o mogućnostima koje nudimo.

Reference leto 2018