Fliing Probe

Ako leti sonda onda Takaia!

Tehnologija je predstavljena kao prva na svetu 1987. Iskustvo i znanje stečeno od tada su ugrađeni u nove prekretnice u tehnologiji u seriji Takaia APT-1400 i APT-1600 japanske proizvodnje. Zahteva malo prostora, veliku brzinu i pokrivenost testom, niske operativne troškove, pouzdan rad koji traje decenijama, precizan sistem pomeranja, izuzetnu preciznost merenja i, na kraju, ali ne i najmanje važno, snažnu pozadinu usluge. RLCD merenja, merenja napajanja, funkcionalna merenja i opcije programiranja komponenti su sve dostupne od opreme.

Vrhunska oprema za testiranje kola koja ne poznaje kompromise. Dostupan je u inline i samostojećoj verziji. Može se pogledati u našoj kancelariji, kontaktirajte nas!

Tip APT-1600FD-A vrši testiranje kola dvostranih proizvoda bez rotacije panela, brzo i sa velikom pokrivenošću testom. Dostupan je u inline i samostalnoj verziji.