Reflov lemljenje

Zahvaljujući novim IsoThermal zonama grejanja, Electrovert reflov peći proizvode posebno precizan prenos toplote. U kombinaciji sa opcijom grejanja na šinama, DeltaT od manje od 1,5 °C može se postići na celoj širini peći od 508 mm. OmniES podtip takođe nudi ekonomično rešenje za projekte sa manjim investicionim budžetom.