Premaz koji prati oblik, lakiranje

Premaz ili lakiranje koji prati oblik postalo je od suštinskog značaja za zaštitu dugovečnih elektronskih sklopova koji rade u promenljivim uslovima. Opremljene glavama za doziranje zavese, spreja, mlaza ili igle, Musashi mašine obezbeđuju brzinu i tačnost za bilo koji zadatak nanošenja premaza. Musashi glave mogu da nanose bilo šta, od nisko viskoznih akrilnih lakova do premaza nalik gelu.

Od jednostavne i ekonomične desktop mašine za doziranje do potpuno automatskog inline sistema, u našoj ponudi imamo mašine sa različitim automatizacijama.

Mašina FCD1000, koja integriše Musashijeve glave za doziranje u visoko automatizovanu proizvodnu ćeliju, pruža rešenje za potrebe lakiranja srednjeg i velikog kapaciteta. Oprema se može instalirati sa Musashi zavesom, sprejom, mlaznicom ili glavom za premazivanje igle, a dostupna je čak i u konfiguraciji sa duplom glavom.