IMPRINT

 

Veb sajt održava:

Elas Kft.
Sedište: 1162 Budimpešta, Diofa utca 130.
Matični broj preduzeća: 01-09-683053

Dostupnost:Poreski broj: 11915661-2-42

Poštanska adresa: 1162 Budimpešta, Diofa utca 130.
Telefon: 36 (1) 220 9401
Email: elas@elas.hu
Internet: vvv.elas.hu

 

Rad servera:

sisVol Informatikai Kft.
Sedište: 2337 Delegihaza, Fuzfa utca 11.
Matični broj preduzeća: 13-09-163754
Poreski broj: 24320711-2-13

Dostupnost:

Poštanska adresa: 2337 Delegihaza, Fuzfa utca 11.
Telefon: 36 (30) 343-1120
Email: info@sisvol.hu
Internet: vvv.sisvol.hu

Informacije, dokumenti ili drugi pisani materijali prikazani na veb stranici objavljeni su samo u informativne svrhe.

Želimo da vas obavestimo da pregledanje njegovih veb stranica takođe znači prihvatanje sledećih uslova:

Veb stranica i njen sadržaj ili bilo koji njen deo zaštićeni su autorskim pravima. Samo održavalac ima pravo da ostvaruje srodna prava. Zabranjeno je koristiti, reprodukovati, prenositi, distribuirati, modifikovati ili čuvati ceo ili deo sadržaja veb lokacija u bilo kom obliku bez prethodne pismene dozvole operatera.

Međutim, operater je saglasan da čuvate ili štampate sadržaj ili izvode ovih stranica na svom računaru za sopstvenu, ličnu upotrebu u okviru besplatne upotrebe. Sadržaj veb stranice treba shvatiti kako je originalno formulisan, bez promena. Može se desiti da dođe do promena na veb lokacijama, stoga - osim ako zakonom nije drugačije određeno - ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tačnost, pouzdanost, aktuelnost ili sadržaj veb lokacija koje se pojavljuju pred vama, u vezi sa informacijama, dokumentacijom ili drugi pisani materijali dostupni na veb stranici.

Zadržavamo pravo da izmenimo ili revidiramo našu veb stranicu u bilo kom trenutku, ili da ograničimo ili eliminišemo njenu dostupnost. Ne garantujemo da će pristup veb lokacijama biti kontinuiran ili bez grešaka.

Odgovornost za štetu i/ili gubitke koji nastanu pristupom veb stranici, informacijama, dokumentaciji ili drugim pisanim materijalima dostupnim na njoj, kao i njihovim indirektnim ili direktnim korišćenjem, zbog neprikladnosti veb stranice za upotrebu, ili zbog nepravilnog rada, nedostataka, mogućih odgovornost za kvarove ili nesporazume je izričito isključena.

Nismo odgovorni za sadržaj koji kreiraju, prenose, čuvaju, stavljaju na raspolaganje ili objavljuju treće strane na koje su povezane naše veb stranice ili na koje se pozivamo.