V|tome|k L450

Phoenik Vtomek L450 je svestrani mini-fokus rendgenski uređaj koji se može koristiti i za 2D i CT tehnologiju. Zahvaljujući sistemu manipulacije granitnim krevetom, odlično je pogodan za otkrivanje poroznosti i pukotina odlivaka, kao i za njihovo 3D metrološko merenje - na primer, prvi uzorak. Sa instalacijom opciono dostupne mikrofokusne rendgenske cevi od 300 kV, oprema postaje savršeno pogodna za bilo koju industrijsku - na primer elektroniku - aplikaciju i naučna istraživanja koja zahtevaju CT tehnologiju visoke rezolucije.


- Zatvorena bipolarna rendgenska cev visokih performansi sa makro fokusom
-Mikrofokusna otvorena usmerena rendgenska cev visokih performansi
-Dug životni vek filamenta
- Visoka rezolucija, temperaturno stabilizovan Dinamic 41 detektor
- Detektor linije
-Proširenje virtuelnog detektora
- 8-osni sistem manipulacije na granitnom krevetu
-Oprema pogodna za testiranje uzoraka visoke rezolucije i debelih

-450kV/1500V bipolarna makrofokusna zatvorena rendgenska cev specijalno optimizovana za CT preglede
- produženi vek katode, koji obezbeđuje dugotrajnu stabilnost, dostupan sa dugotrajnim filamentom, koja opcija se ugrađuje zbog dužeg i ekonomičnijeg veka trajanja
-300kV/500V otvoriva mikrofokusna rendgenska cev sa dugotrajnim filamentom
- Sposobnost detekcije 2 µm
-Maksimalna veličina uzorka: maks. prečnik 1300 mm, mak. visina 2000 mm
-Maksimalna težina uzorka: 100 kg
- 8-osni sistem manipulacije na granitnom krevetu

- Metrološki paket za precizna merenja koja zahtevaju izuzetno visoku tačnost i ponovljivost
-Opciono offset|skeniranje i helik|skeniranje softverske opcije za veoma fleksibilne CT preglede
-Proširenje virtuelnog detektora
-Specijalne softverske opcije za lake i savršenije testove
kliknite i izmerite CT opcija, koja obezbeđuje potpuno automatizovan CT pregled u kombinaciji sa već pomenutom visokom preciznošću i ponovljivošću.

 • Rendgenske cevi

 • Rendgenske cevi

 • Rendgenske cevi

 • Sistem kretanja

 • Geologija

  Moguća je naučna ispitivanja uzoraka stena i minerala

 • Inspekcija materijala

  Ispitivanje nehomogenosti, vazdušnih inkluzija, čestica, sunđerastih struktura, kompozita, materijala ojačanih vlaknima

 • Metrologija, CAD poređenje

 • MEMS

  mikroelektronika

 • USB FLEŠ MEMORIJA

  Moguće je skeniranje kompletnih proizvoda

 • VGStudio MAKS softver

  Za visoku procenu CT skeniranja