Primeri primene rendgenskih zraka

CT i 2D Ks-rai tehnologija nam omogućavaju da nedestruktivno ispitamo komponente elektronskih kola, stanje lemljenja i kvalitet provodnih traka.

Pored toga, moguće je ispitati inkluzije aluminijumskih odlivaka i brizganih delova, proveriti njihove dimenzije, pa čak i uporediti ih sa CAD podacima. Distribuiramo pregled i vizualizaciju skeniranih 3D modela Sa softverom Vg Studio hajde da završimo

Primeri u nastavku jasno pokazuju prednosti CT tehnologije i njen potencijal.Videos

Ispitivanje odlivaka aluminijuma

Pregled poluproizvoda i gotovih elektronskih uređaja

CT pregled u Elas Kft

Planarni CT skeniranje u Elas Kft

Segmentacija konektora i analiza praznina

Šta se može videti unutar LEGO figure?