V|tome|k S

v|tome|ks je svestran sistem visoke rezolucije za 2D rendgenske preglede, 3D kompjutersku tomografiju (mikro i nano CT) i 3D metrologiju.

Za još veću upotrebljivost, av|tome|ks može biti opremljen sa 180kV/15V nanofokusnom rendgenskom cevi velike snage pored mikrofokusne cevi od 240kV/320V. Zahvaljujući ovoj jedinstvenoj kombinaciji, CT sistem je efikasan i pouzdan alat sa širokim spektrom primena, koji pokriva sve od modeliranja visoke rezolucije do 3D analize uzoraka visoke apsorpcije.