INDUSTRIJSKI RTG PREGLED

Pružamo mogućnost industrijskog rendgenskog testiranja u demo laboratoriji ELAS-a, gde naši partneri imaju na raspolaganju GE Phoenik rendgensku preciznu mašinu za detekciju mikrometara. Micromek rendgenska oprema. Uz pomoć mašine vršimo serijska merenja i analizu grešaka. Opremom mogu rukovati ELAS-ovi ili stručnjaci kupca, au drugom slučaju mi takođe obezbeđujemo obuku za to.

 

Primeri testova koji se mogu obaviti:

 

  • Matične ploče, elektronske komponente (BGA, KFP, KFN)
  • Lemni spojevi
  • Zavojnice, releji, žice
  • Analiza mehaničkih komponenti
  • Veličina uzorka: maksimalno 5 kg i 61 k 46 cm

 

 

CT pregled je moguć i u našoj kompaniji:

 

  • Aluminijumski odlivci, delovi od brizgane plastike
  • Elektronske komponente, kompletne elektronske kontrole
  • Ispitivanje različitih mehaničkih sklopova i komponenti

 

 

Gotov 3D model E-LABu našoj kancelariji analiziramo uz pomoć softvera VG Studio MAKS koji zastupa ELAS Kft., pravimo slike preseka, video zapise i izveštaj o pregledu, a kupcu dostavljamo i 3D voksel model.