KSSDC paste frižider

U tehnologiji elektronske proizvodnje od izuzetnog je značaja pravilno kontrolisano skladištenje u frižideru lemnih pasta, lepkova i drugih pomoćnih sredstava u proizvodnji, kako bi oni zadržali odgovarajuća fizičko-hemijska svojstva. Model frižidera sa pastom KSSDC može održavati temperaturu između 2 i 20°C u celom kabinetu. Model KSSDC se može instalirati sa već dobro poznatim opcijama sledljivosti u Totech-ovoj seriji suvih ormana, kao što je praćenje parametara ormana ili životnog sadržaja materijala sa softverom za praćenje.