KSSDC paste frižider

U tehnologiji elektronske proizvodnje, pravilno kontrolisano, hlađeno skladištenje lemnih pasta, lepkova i drugih proizvodnih pomoćnih sredstava je od najveće važnosti, kako bi oni zadržali odgovarajuća fizičko-hemijska svojstva. Model frižidera sa pastom KSSDC može održavati temperaturu između 2 i 20°C u celom kabinetu. Model KSSDC se može instalirati sa već dobro poznatim opcijama sledljivosti u Totech-ovoj seriji suvih ormana, kao što je praćenje parametara ormana ili životnog sadržaja materijala sa softverom za praćenje.