Selektivno lemljenje - Pillarhouse

Selektivno lemljenje

Selektivno lemljenje je danas nezaobilazna tehnologija u elektronskoj industriji, tako da proces u osnovi određuje kvalitet finalnog proizvoda. Više od 15 godina se bavimo opremom za selektivno lemljenje engleskog proizvođača Pillarhouse. Pillarhouse nudi širok izbor offline i inline opreme i opcija, prilagođenih specifičnostima zadatka lemljenja.

Partner PillarhouseInternational

Jade

Izuzetno fleksibilna oprema za lemljenje za zadatke proizvodnje velike mešavine. Dostupan u jednoj ili dve konfiguracije kade. Čak i najteža tačka lemljenja nije prepreka za Jade. 

Handek

Fleksibilna oprema za lemljenje izgrađena na bazi Jade sa ugrađenim rotacionim stolom, sa kojom se promena proizvoda može smanjiti na manje od 2 sekunde.

Sinchrodek

Bilo koja proizvodna linija se može konfigurisati od modula fluksera, predgrejača i lemljenja Sinchrodek modula za najrazličitije zadatke lemljenja pri velikom kapacitetu.

Fusion

Pillarhouse-ova novorazvijena inline oprema, konfigurisana sa do 4 različite stanice, je kompaktno rešenje za proizvodne zadatke velikog kapaciteta, ali fleksibilne.

Pilot - desktop

Ova stona oprema pruža kvalitet lemljenja poznat od Pillarhouse-a u kompaktnom dizajnu sa malim ulaganjem