RTKS-113HV (serija 3500)

American Glenbrook Technologies Inc. razvija i proizvodi malu i srednju 2D rendgensku opremu pogodnu za pregled u realnom vremenu. Ove mašine su pogodne za testiranje elektronskih komponenti (npr. BGA, uBGA, KFN, LED), sklopova i jednoslojnih ili višeslojnih štampanih kola. RTKS-113HV rendgenski uređaj je praktično i ekonomično rešenje za male serijske proizvođače i kompanije za popravku elektronike.


  • Napon cevi: 80kV
  • 4-50Ks uvećanje
  • 30um fokusna tačka
  • Softver za obradu slike uključujući BGA i izračunavanje praznine (GTI-5000)
  • Micro-Tech rendgenska cev sa žarišnom tačkom od 10um (uvećanje 225Ks)
  • Ručni/motorizovani KSI pokretni sistem
  • Opcija odluke od 45 stepeni

Videos

RTKS-113