MohnoMaster progresivna glava za doziranje kavitacije

Kontinuirano, ravnomerno i brzo doziranje

Musashi najnovija glava za doziranje je idealna za kontinuirano i ravnomerno doziranje. Glava radi na volumetrijskom principu, materijal se prenosi kao konstantna zapremina u šupljinama između statora i rotora. Dakle, količina doze je uvek konstantna bez obzira na promene temperature ili ulaznog pritiska materijala. MohnoMaster je odličan za poslove lepljenja, zaptivanja ili zalivanja.


 • Kontinuirano i ravnomerno doziranje
 • Operacija zasnovana na zapremini, uvek tačna količina dozirane bez obzira na ulazni pritisak, viskozitet i temperaturu
 • Idealan za zaptivanje, lepljenje i zalivanje
 • Dostupna je i 2-komponentna verzija
 • Dostupna je brzina doziranja do 1,7 ml/sec
 • Može se povezati na cev, kertridž ili kantu
 • MohnoMaster je idealan za desktop robote, integrisan u automatsku ćeliju ili čak robotsku ruku
 • Zaptivanje

  Idealan za nanošenje čak i složenih zaptivnih kontura

 • Za aplikacije robotske ruke

  Za doziranje složenih uzoraka, naša MohnoMaster glava za doziranje može se lako montirati na robotsku ruku

 • DualMaster

  Verzija za dvokomponentne materijale

 • Potting

  Takođe za punjenje dvokomponentnim materijalima


Videos

MohnoMaster

Kontinuirano, ravnomerno i brzo doziranje

Zaptivanje

Nanesite zaptivač na bilo koju konturu