Suva kula

Sistem za skladištenje Dri Tover istovremeno kombinuje Totech-ovu tehnologiju sušenja sa potpuno automatizovanim rukovanjem materijalom bez rukovaoca. Sistem se može prilagoditi individualnim potrebama i čak se može modularno proširiti. Pored hardvera, Totech softver pruža sveobuhvatno praćenje i upravljanje komponentama.


 • Smanjene potrebe za ljudskim resursima za logistiku
 • Maksimalna iskorišćenost skladišnog prostora do 43.000 kolutova / m2
 • Potpuno automatizovana automatska transportna traka i sistem za hvatanje za skraćene procese
 • Sušara opremljena Totech jedinicom za sušenje
 • Dostupno je integrisano upravljanje vlažnošću do 1-51TP2T RH1TP2T
 • Opcija zagrevanja 40-60°C
 • Kontejneri sa fiokama
 • Praćenje kompletnih delova i inventar
 • Prilagođeni raspored skladištenja i transportni sistem
 • Dizajn polica

  Maksimalno korišćenje prostora za minimalnu veličinu skladišta.

 • Automatizovano rukovanje materijalom

  Brza i precizna skladišna povlačenja i priznanice.

 • Transportne trake

  Prenos komponenti čak i do proizvodne linije.

 • Integrisana Totech jedinica za sušenje

  Obezbeđivanje stabilnog okruženja bez vlage.

 • Softver Dri Tover

  Kompletan sistem za praćenje delova za tačnu i jednostavnu dokumentaciju i rukovanje materijalom.


Videos

Suva kula

Automatski sistem skladištenja sa potpunim rešenjem za sledljivost