Ceracon Canteen

CeraTHERM Catena

Ova Ceracon peć je uređaj koji izuzetno štedi prostor za termičku obradu i očvršćavanje, u poređenju sa čak i konvencionalnim tunelskim pećima. Visina stubova se može projektovati pojedinačno za proizvodni prostor. Temperatura uzlaznih i silaznih staza može se posebno podešavati. Štaviše, stvaranje složenih i/ili dugih termičkih profila može se postići sa dva ili više stubova.


 • Visokoefikasna peć za toplotnu obradu konvekcijom
 • Dizajn vertikalnog transportera radi uštede prostora
 • Može se izabrati individualna visina i veličina ležišta
 • Moguć je konfigurabilni dizajn sa više zona
 • Dizajn sa više stubova za dugačke i složene termičke profile
 • ECD merila toplotnog profila mogu se koristiti u pećnici
 • Idealno doze tečnosti za naknadno očvršćavanje
 • Će sa kobotom apunjenje i punjenje se mogu automatizovati
 • Unutrašnji pogled na kantenu

  Kompaktan sistem za rukovanje i grane koje se mogu odvojiti gore i dole

 • ceraconcanten4

  Vertikalne peći u rasporedu od četiri tornja


Videos

Ceracon Thermal Sistems

Ceracon rešenja za toplotnu obradu i očvršćavanje za bilo koji zadatak