ELAS je pokrenuo lokalno predstavništvo KITOV.ai

Odvažna nova 3D Smart optička tehnologija inspekcije a KITOV JEDAN započeli smo distribuciju u našoj maloj zemlji. Samostalna oprema za inspekciju poluproizvoda i gotovih proizvoda postavljena na robotsku ruku opremljenu veštačkom inteligencijom daje mogućnost proizvođačima da provere svoje proizvode, gde srednja ili mala serija do sada nije dozvoljavala automatsku inspekciju proizvoda. Kontaktirajte nas za detalje.