IPC/VHMA-A-620B HU

Sa zadovoljstvom obaveštavamo naše partnere da je objavljena mađarska verzija standarda IPC/VHMA-A-620B.

Elas Kft. je aktivno učestvovao u prevodu kao prevodilac i lektor IPC/VHMA-A-620B standard rezimira zahteve za prihvatanje sklopova kablova i kablova. Poglavlje 19 standarda se odnosi na pripremu žica, lemljenje terminala, presovanje utisnutih, savijenih i okrenutih konektora, ultrazvučno zavarivanje, spajanje žica, konektore i njihovo brizganje, označavanje snopova žica, koaksijalne i biaksijalne kablove, kablovske vezice, vezivne trake, zaštita, pričvršćivanje sklopa žice i uvrtanje žice bez lemljenja sadrži zahteve. Tabele koje sadrže kriterijume ispitivanja za sklopove mogu se naći u dodatku standarda. Nova revizija je cca. Sadrži 400 stranica i 682 fotografije i ilustracije u boji, od kojih je 125 potpuno novih ili ispravljenih.