IPC-7530 HU standard

Sa zadovoljstvom obaveštavamo naše partnere da je objavljena mađarska verzija standarda IPC-7530. Elas Kft. je aktivno učestvovao u prevođenju kao prevodilac i lektor.

IPC-7530 HU standard rezimira znanja vezana za merenje toplotnog profila procesa masovnog lemljenja. Sumiran u 7 tačaka, standard opisuje osnovna znanja vezana za različite termičke profile lemljenja, princip rada uređaja za merenje termičkog profila, analizu opreme za lemljenje zasnovanu na merenju termičkog profila, uputstva koja se odnose na izbor primenljivih termoparova, tipove i postavljanje termoparova. Standard sadrži 18 stranica i 7 objašnjenja.