ISM20R Z:LEKS

R – unapređeni ISM20

 

Iamaha P&P koncept je zasnovan na tri stuba: brzina, fleksibilnost, jedna platforma. ISM20R je bez kompromisa povećao brzinu u odnosu na svog prethodnika (ISM20). Samo da pomenem nekoliko specifičnih podataka o mašini: 2 zraka – 95k CPH @ 25um – 3 sigma, stalna zamena ležišta, neprekidna zamena nosača ubacivača, vaga za široke delove bez zamene glave!

 

Sa različitim konfiguracijama, može saditi delove od 0201mm do 55k100mm (h=28mm). Takođe je dostupan u konfiguraciji sa jednim (1) dizajnom grede, a njegova šira verzija, IMS20RV, pogodna je za proizvodnju sa dve trake.

 

Iamaha implantati imaju čist GUI dizajniran za proizvodnju, dugoročna pouzdanost i niski troškovi održavanja su zagarantovani! Kontaktirajte našeg prodajnog predstavnika za detalje.

 

Ova serija je pogodna da u potpunosti zadovolji današnje potrebe, od proizvodnje velike mešavine do proizvodnje velikog obima.

 

Ostale ključne reči u vezi sa mašinom nisu iscrpne: kompatibilnost, biblioteka delova, automatska promena programa, sledljivost.