A90 serija pošiljaoca materijala

Kompaktna rešenja

Ova porodica Scheugenpflug hranilica materijala je ulazna kategorija u svet automatizovanog doziranja. Idealno za aplikacije gde nije potrebno mešanje sirovina i mala potrošnja materijala. Bilo koja cev na tržištu može se priključiti na tip A90C. Njegov dizajn klipa obezbeđuje ispravan ulazni pritisak glave za doziranje. A90B, tj. Booster tip, je idealan za aplikacije gde je potreban veći pritisak materijala, koji originalna cev više ne može da izdrži, ili materijal treba da se isporuči na veću udaljenost. Tip A90T je pogodan za doziranje materijala niskog viskoziteta iz rezervoara pod pritiskom. A90D jedinica za odzračivanje je pogodna za nepropusno otvaranje i transport cevi ili drugih kontejnera koji nisu potpuno bez mehurića do glave za doziranje.