između

između revolucionarna kolaborativna softverska platforma za robote. Interaktivni korisnički interfejs sa visokim vizuelnim iskustvom, koji je idealan za korisnike koji nemaju iskustva u programiranju, ali i za stručnjake za automatizaciju. Intera vam omogućava da integrišete našeg kobota brže nego ikad, od jednostavnih do složenih zadataka automatizacije. A sa funkcijom Intera Insight, svaki ključni parametar procesa (KPI) koji odaberete može se pratiti i nadgledati u realnom vremenu.