Jade

Najpopularnija mašina za lemljenje van mreže

Ova Pillarhouse oprema za selektivno lemljenje je razvijena za male proizvodne jedinice u kojima je fleksibilnost najvažniji aspekt. Dok je JADE Pro opremljen kadom za lemljenje, Duplek verzija je opremljena sa dve kade koje se kreću na nezavisnoj Z-osi. Sa Duplek-om, različite legure lemova koje zahtevaju različiti proizvođači mogu se menjati bez potrebe da računate na skupa i duga vremena zamene. Oprema se može ugraditi sa mlaznicom za lemljenje koja je jedinstveno mala na tržištu, prečnika 1,5 mm, sa kojom se mogu rešiti i najteži zadaci lemljenja.

Zahvaljujući lakom programiranju i jednostavnom rukovanju, to je najpopularniji uređaj za lemljenje van mreže na svetu.