HiperCLEAN

Mašina za pranje velikog kapaciteta za zadatke održavanja

HiperCLEAN je najnoviji PBT-ov sistem za čišćenje, koji je sa svojim velikim kapacitetom idealan za pranje paleta za lemljenje, lakiranih ramova ili kondenzatora peći za reflov. Sa svojom tehnologijom raspršivanja u vazduhu pod visokim pritiskom i raspodelom mlaznica, visoka efikasnost čišćenja se može postići brzim ciklusom. Prilikom pranja teških predmeta, kolica za punjenje i opcija automatskog punjenja korpe su dostupni za mašinu za pranje sa okvirom, što olakšava rukovanje materijalom.