Suva kula

Sistem za skladištenje Dri Tover istovremeno kombinuje Totech-ovu tehnologiju sušenja sa potpuno automatizovanim rukovanjem materijalom bez rukovaoca. Sistem se može prilagoditi individualnim potrebama i čak se može modularno proširiti. Pored hardvera, Totech softver pruža sveobuhvatno praćenje i upravljanje komponentama.