Tergo tečnost za čišćenje metala

Microcare patentirana tečnost za čišćenje metala je idealna za uklanjanje teških ugljovodonika, masti, ulja, zagorenih fluksa ili silikona. Sredstvo za čišćenje je kompatibilno sa mnogim materijalima, tako da se njime može prati širok spektar proizvoda. Pravi azeotrop Tergo je nezapaljiv, ne razlaže se termički ili hidrolitički i ne zahteva dodavanje stabilizujućih supstanci. Tergo je dizajniran za pranje u parnoj fazi, ali se takođe može koristiti kao inline tečnost za pranje i u primenama ekstrakcije rastvaračem. Materijal je odlično rešenje za čišćenje metalnih 3D štampanih delova.