Sinchrodek

Oprema za selektivno lemljenje Pillarhouse Sinchrodek Inline je potpuno modularna, što omogućava visok stepen fleksibilnosti. Svaki od modula je nezavisan uređaj, može se samostalno konfigurisati i pomerati. Slobodni smo da biramo između samo fluksera, kombinovanog fluksera i predgrejača, samo predgrejača i modula za lemljenje. Na ovaj način, investicija se može fleksibilno prilagoditi traženom učinku, maksimizirajući prinos.