MPP glava za doziranje klipa

Uvek konstantna dozirana količina

U mnogim primenama, tačnost i konzistentnost ispuštene količine su kritične. Musashi MPP klipne glave za doziranje su odlično rešenje za takve primene. Zahvaljujući svom principu zapreminskog pomeranja, uvek obezbeđuju stabilnu doziranu količinu bez obzira na temperaturu, viskozitet ili pritisak materijala, a zahvaljujući dizajnu otpornom na habanje, zahtevaju malo održavanja.

MPP-1, manji model, može da dozira do desetinki mikrolitara, dok se veći MPP-3 može koristiti do 7 ml. Abrazivni materijali i toplotno provodljive paste napunjene MPP glavama takođe se mogu dozirati sa velikom preciznošću bez habanja glave i bez česte zamene njenih delova.