Obuke za tehnologiju proizvodnje

Filozofija ELAS-a je da pored naše opreme želimo da ponudimo i stručnost našim kupcima. Tokom obuke akcenat je stavljen na prenošenje teorijskih i praktičnih znanja vezanih za pojedinačne proizvodne tehnologije i veze između njih. Tokom predavanja studentima se dele mnoge studije slučaja i praktična iskustva, oslanjajući se na iskustvo koje su ELAS profesionalci stekli tokom više od deceniju i po. Ovi materijali znanja se tako mogu primeniti u praksi čak i sledećeg dana. Kursevi se mogu održavati u ELAS sali za obuku ili, na zahtev korisnika, u sopstvenim prostorijama.