KSSDC serija

Ovi ormani su istovremeno opremljeni jedinicom za grejanje i hlađenje, tako da su pogodni ne samo za pečenje komponenti, već i za dugotrajno skladištenje na niskoj temperaturi od 10°C. Pod ovim uslovima, i oksidacija i rast intermetalnog sloja mogu se drastično smanjiti.