Pilot

Pillarhouse-ova početna desktop kompaktna oprema za selektivno lemljenje preporučuje se za proizvodnju prototipa, popravku i proizvodnju malih serija. Pored velike fleksibilnosti mašine, može se koristiti sa niskim investicionim i operativnim troškovima.