Servis / Podrška

Mi kao ELAS verujemo da naše mašine samo uz podršku i znanje postaju kompletna rešenja. Tako pružamo potpunu obuku, servis i rezervno snabdevanje svake prodate mašine.

Pored toga, ELAS pruža tehničke konsultacije i procenu projekata za nove investicije uključujući planiranje potpuno nove proizvodne linije.

Takođe ELAS organizuje redovne tehničke seminare i učestvuje na svim sajmovima u našem poslovnom području.

 

Usluge:

 

Podrška mašina i rezervnih delova:

  • 24/7 hotline
  • Daljinski servis i softverska podrška
  • Servisna podrška na licu mesta
  • Lokalni inventar rezervnih delova za kratke rokove isporuke

 

Tehničko savetovanje, obuka mašina i procesa:

  • Konsultacije pre ulaganja ili uvođenja nove tehnologije
  • Analiza kvarova u proizvodnji
  • Analiza upravljanja procesom
  • Podrška aplikacijama za naše tehnologije
  • Seminari i tehnološki dani