Inspekcija materijala

Ispitivanje nehomogenosti, vazdušnih inkluzija, čestica, sunđerastih struktura, kompozita, materijala ojačanih vlaknima