L300_3

Mogućnost prebacivanja između cevi visokih performansi i cevi visoke rezolucije