Geologija

Moguća je naučna ispitivanja uzoraka stena i minerala