Modul za merenje koordinata

Flier

Poboljšano određivanje površine subvoksela, uklapanje geometrijskih elemenata, koordinatna merenja, verifikacija prema kriterijumima, izveštavanje