Doziranje lemljenja

• Automatski dozator rolne za lemljenje sa ugrađenim prepoznavanjem