orissa-sinchrodek10

• Automatski dozator rolne za lemljenje sa ugrađenim prepoznavanjem