pećnica SENTINAL_(stanica)

Kontrolna jedinica OvenSENTINEL