između

između revolucionarna kolaborativna softverska platforma za robote. Interaktivni korisnički interfejs sa visokim vizuelnim iskustvom, koji je idealan za korisnike koji nemaju iskustva u programiranju, ali i za stručnjake za automatizaciju. Intera vam omogućava da integrišete našeg kobota brže nego ikad, od jednostavnih do složenih zadataka automatizacije. A sa funkcijom Intera Insight, svaki ključni parametar procesa (KPI) koji odaberete može se pratiti i nadgledati u realnom vremenu.


 • Intera UI - jednostavan interfejs za programiranje kobota
 • Više nije potrebna skupa podrška programera i dugotrajno puštanje u rad i podešavanje
 • Lako podučavanje kobota sa Zero G pokretom i ručnim pozicioniranjem ruke robota
 • Inter Studio – visoko vizuelni programski interfejs
 • Integrisane Cognek kamere, jedna na zglobu i jedna na glavi
  • Prepoznavanje objekata
  • Za praćenje životne sredine
 • Autonomno donošenje odluka
 • Intera Insight za praćenje i praćenje ključnih parametara procesa (KPI).
 • Inter UI

  Interfejs vizuelnog programiranja za upravljanje kobotom.

 • Inter Studio

  Kobot programiranje korisničkog interfejsa za fino podešavanje bilo koje aplikacije

 • Intera Insight

  Potpuna sledljivost procesa.


Videos

Intera Insight

Praćenje ukupnog KPI jednostavno

Zero-G obuka kobota

Savier obuka je brža i lakša od bilo kog drugog modela