Glenbrook 70T 2D rendgenski aparat

American Glenbrook Technologies Inc. razvija i proizvodi malu i srednju 2D rendgensku opremu pogodnu za pregled u realnom vremenu. Ove mašine su pogodne za testiranje elektronskih komponenti, sklopova i jednoslojnih ili višeslojnih štampanih kola. JevelBok 70T je praktično i ekonomično rešenje za male serijske proizvođače i kompanije za popravku elektronike.


  • Zatvorena rendgenska cev
  • Napon cevi 80kV
  • Uvećanje: 7-2000Ks
  • Fokusna tačka: 10 um
  • Kretanje po 5 osa
  • Dimenzije kabineta za pregled: 723 mm k 1095 mm k 1631 mm
  • Mogu se testirati elektronski sklopovi, medicinski uređaji ili čak uzorci pretkliničkih istraživanja
  • American made

Videos

APLIKACIJE, GLENBROOK OPREMA

VIDEO ZA OBUKU ZA JEVELBOKS

RTG VIDEO: BGA REFLOV

OPCIJA: UNAPREĐENO KRETANJE

Dostupna opcija (čak i naknadna oprema) za Glenbrook 70T i 90T opremu