Kontinuirano doziranje

Ravnomerni kontinuirani protok materijala za doziranje preciznih zaptivki.