A280 1C

Sistem isporuke materijala takođe za jednokomponentne materijale.