A220 1C (suvišan)

Kontinuirano snabdevanje materijalom čak i tokom promene cevi