ADJUSTABAL TOES

Vrhovi prstiju hvataljke se mogu prilagoditi.