Talasno lemljenje - Electrovert

vectra vide

Electrovert Vectra Elite / ES

Modularna oprema za lemljenje talasima je dizajnirana za srednje i veliko proizvodno okruženje, gde su važna mogućnost brze promene, stabilne karakteristike procesa i pouzdanost sistema. Zahvaljujući dizajnu opreme, tip fluksera (sprej i/ili dropjet) i predgrejača (infracrveni ili konvekcijski) mogu se konfigurisati prema zadatku. Mašina je takođe dostupna sa kompletnim azotnim tunelom.

Electrovert Logo Red Bar CMIK t

Glavne karakteristike:

 • Mogućnost lemljenja bez olova
 • Kada za lemljenje od livenog gvožđa velikog kapaciteta
 • Motorizovano kretanje kade (isključeno, gore-dole)
 • Programski kontrolisano podešavanje visine lemilice
 • Transporter koji može da nosi do 45 kg
 • Osigurana laka dostupnost
 • Gornje ploče koje se mogu ukloniti
 • Bočne ploče sa šarkama
 • Dizajnirano skladište alata za održavanje

Opcije:

 • UltraFill generator talasa sa ekstra dugim vremenom kontakta
 • DvellMak Plus za lemljenje delova sa visokim odvodom toplote ili debelih proizvoda sa savršenim punjenjem rupa
 • Potpuni ili delimični azotni tunel
 • Infracrveni ili konvekcijski moduli za predgrevanje dužine do 1,8 m, u donjem ili gornjem položaju
 • Servo-kontrolisani sistemi primene fluksa sa atomizacijom vazduha, dropjet ili ultrazvučnom atomizacijom, sa mogućnošću samočišćenja
 • Takođe primena fluksa organskih rastvarača (OA).
proizvedeno u SAD

Ultrazvučna opcija, sprej, mlaz ili dvostruki flukser; DvellMak vave; Opcija sa dve trake; Potpuni ili delimični azotni tunel; Infracrveno ili konvekcijsko predgrevanje

Vectra otvorena