IPC trainings

At ELAS, we believe that our duty is to provide knowledge to our machines for all of our customers.  We give trainings not only about our machines daily operation but about the deep aspects of the certain technology and manufacturing process. We also teaches the IPC trainings which are the most known industrial standard for electronics industry.

IPC training center

The IPC – Association Connecting Electronics Industries – az elektronikai ipar szereplőinek önkéntes, nemzetközi szövetsége, melynek ajánlásait, szabványait az elektronikai ipar szereplőinek többsége beépíti a saját belső szabványaiba, előírásaiba.
Az ELAS Kft. az IPC képzési és tanúsítási központja (Licensed IPC Training and Certifi cation Center) és regisztrált tagja. Az ELAS számos képzési és tanúsítási programmal rendelkező IPC szabványt oktat, hármat tréneri (CIT) és kettőt alkalmazástechnikai (CIS)  szinten is. Tréneri képzést az IPC-A-610, IPC-7711/21 és J-STD-001 szabványokból vállalunk. IPC oktatóink révén az IPC on-line vizsgát sikerrel teljesítők CIS vagy CIT,
egyedileg sorszámozott tanúsítványt szerezhetnek. Az IPC tanúsítványok nemzetközi érvényűek és 2 évig érvényesek. A lejárt tanúsítások az eredeti tanúsítás vizsgahelyétől függetlenül megújíthatók.

Elérhető IPC képzéseink:

IPC-A-610:
Az elektronikai szerelvények elfogadási
kritériumai
IPC-7711B/7721:
Elektronikai szerelvények újramunkálása,
módosítása és javítása
IPC-J-STD-001:
Villamos és elektronikai szerelvények
forrasztási követelményei
IPC/WHMA-A-620:
Kábel- és vezetékköteg-szerelvények
követelményei és elfogadási kritériumai
IPC-A-600:
Áramköri lapok elfogadhatósági kritériumai

CONTACT OUR TRAINING MANAGER!

BOOK A DATE for TRAINING NOW!