Iamaha fabrički alati

Planiranje proizvodnje i podrška proizvoda

 

Iamaha ne bi mogla u potpunosti da implementira koncepte Inteligentne fabrike i Total Line Solution bez softverskog paketa koji joj omogućava da upravlja svim ovim centralizovano i na način koji je prilagođen korisniku. Gledanje video snimka u nastavku vredi više od bilo koje reči, ali da sumiramo suštinu, Iamaha rešenje uključuje sledeće programske pakete:

 

Paket za programiranje podataka – CAD konverzija, virtuelna lepljiva traka, optimizacija linije, planiranje proizvodnje

Paket za praćenje linije – Nadgledanje reda čekanja, predviđanje gubitka udaljenih komponenti

Setup navigation Package – Priprema komponenti, upravljanje tranzicijom

Paket sledljivosti – prikupljanje podataka, pronalaženje

IT Solutions – Automatsko prebacivanje programa, LED binning, Adaptive feeder placement i mnogi drugi

Integrisana rešenja – Komunikacioni link treće strane

 

 

Posebno bismo istakli mogućnost aktivne komunikacije između mašina, kao što je M2M konekcija, koju na najvišem nivou mogu implementirati samo proizvođači koji čitavu proizvodnu liniju čine dostupnom ne samo iz jednog izvora, već od jednog proizvođača! Jamaha je takva.

 

M2M u našem slučaju:

Automatsko učitavanje programa za celu liniju

Badmark transfer

Štampajte povratne informacije

Feed forvard

AOI povratne informacije montažeru

Priprema komponenti skladišta