MU multifunkcionalna glava

Delovi za implantaciju: od 03015 mm do 45 k 60 mm, V 15 mm