USB FLEŠ MEMORIJA

Moguće je skeniranje kompletnih proizvoda